Изгревът на светлината

Състояща се главно от писма на Махарадж Саван Сингх, написани между 1911 и 1934 година до неговите първи американски ученици, това издание съдържа също накратко историята на Сант Мат в Америка и резюме на ученията на Сант Мат. Писмата са били написани по времето, когато не е имало Сант Мат книги, които да вдъхновят и ръководят учениците от онези времена. Малцина от тях са имали възможност лично да срещнат Учителя. Изпълнени с любов и практическа мъдрост, писмата обясняват всички аспекти на ученията, дават детайлни описания на вътрешното пътуване и на начина на живот изискващ се от последователя.b

Consisting mainly of letters written between 1911 and 1934 by Maharaj Sawan Singh to his first American disciples, this volume also contains a brief history of Sant Mat in America and a concise summary of the Sant Mat teachings. The letters were written at a time when there were no Sant Mat books to provide guidance and inspiration for those early disciples, very few of whom had the opportunity to meet their Master in person. Full of affection and practical wisdom, the letters explain all aspects of the teachings and give detailed descriptions of the inner journey and the way of life required of the devotee. 

English: Dawn of Light, The
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 256 Pages
Edition: 1st, 2016
ISBN: 978-81-8466-440-9
RSSB: BU-016-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions