Pot Mojstrov

Temeljito delo o Sant Matu, znanem tudi kot Pot Mojstrov. Avtor, ki je živel v Indiji ob svojem učitelju skoraj sedem let v 1930. letih, podaja opis Surat Shabd Joge ali joge zvočnega toka - znanstvenega sistema po katerem dosežemo najvišje duhovne dosežke. Knjiga se smatra kot klasika duhovne literature 20.stol. saj pokriva številne temelje duhovne poti, kot so: pomen človeškega življenja, Mojstri in njihove dolžnosti, slišni življenjski tok, zunanja in notranja vesolja, karma in reinkarnacija, smrt ter notranje potovanje nazaj k Bogu. Avtor temeljito analizira tudi delovanje razuma ter poda pregled svetovnih religij. Pravi, da je osrčje knjige "znanstvena metoda izkušnje in vstopa v nebeško kraljestvo med tem ko še vedno živimo v tem telesu."

This book presents a comprehensive discussion of Sant Mat, also known as the path of the Masters. After living in India for nearly seven years in the 1930s at the home of his Master in India, the author gives an outline of Surat Shabd Yoga, the yoga of the sound current, which is the scientific system through which the Masters attain the highest degree of spiritual development. Considered a classic of twentieth-century spiritual literature, the book covers many fundamentals of the spiritual path, including: the purpose of human life, the Masters and their duties, the audible life stream, the outer and inner universes, karma and reincarnation, death, and the inner journey back to God. The author also gives a thorough analysis of the workings of the mind, and a review of world religions. He explains that at the heart of the book is "a scientific method of entering and realizing the kingdom of heaven while still living in the human body."

English: Path of the Masters, The
Author: Dr. Julian P. Johnson
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 400 Pages
Edition: 2nd, 2017
ISBN: 978-81-8256-899-0
RSSB: SV-064-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions