Het Pad van de Meesters

Dit boek biedt een uitgebreide bespreking van Sant Mat, ook bekend als 'Het Pad van de Meesters'. Nadat de schrijver in de jaren dertig bijna zeven jaar in de thuishaven van zijn Meester in India heeft gewoond, geeft hij een overzicht van Surat Shabd Yoga, de yoga van de geluidsstroom; dit is de wetenschappelijke methode waarmee de Meesters het hoogste spirituele niveau bereiken. 

Het boek wordt beschouwd als een klassieker in de twintigste-eeuwse spirituele literatuur, en behandelt vele grondbeginselen van het spirituele pad, waaronder: het doel van het menselijk leven, de Meesters en hun taken, de hoorbare geluidsstroom, de uiterlijke en innerlijke universa, karma en reïncarnatie, de dood, en de innerlijke reis naar God. De schrijver analyseert tevens grondig hoe de geest werkt en bespreekt de wereldgodsdiensten. Hij wijst erop dat het hart van het boek 'een wetenschappelijke methode is om het koninkrijk van de hemel te betreden en te verwerkelijken terwijl men zich nog steeds in een menselijk lichaam bevindt.'

Deze uitgave is een herdruk van de in 1991 uitgegeven Nederlandse vertaling van de verkorte uitgave van ‘The Path of the Masters’.

This book presents a comprehensive discussion of Sant Mat, also known as the path of the Masters. After living in India for nearly seven years in the 1930s at the home of his Master in India, the author gives an outline of Surat Shabd Yoga, the yoga of the sound current, which is the scientific system through which the Masters attain the highest degree of spiritual development. Considered a classic of twentieth-century spiritual literature, the book covers many fundamentals of the spiritual path, including: the purpose of human life, the Masters and their duties, the audible life stream, the outer and inner universes, karma and reincarnation, death, and the inner journey back to God. The author also gives a thorough analysis of the workings of the mind, and a review of world religions. He explains that at the heart of the book is "a scientific method of entering and realizing the kingdom of heaven while still living in the human body."

English: Path of the Masters, The
Author: Dr. Julian P. Johnson
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 496 Pages
Edition: 2nd, 2022
ISBN: 978-93-93426-22-2
RSSB: DU-064-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions