Cesta Mistrů

Kniha je vyčerpávajícím pojednáním o učení Sant Matu, které je také nazýváno Cestou Mistrů. Autor, který ve třicátých letech minulého století strávil sedm let v domě svého Mistra v Indii, popisuje ve své knize duchovní filozofii surat Šabd jógy, neboli jógy Zvukového proudu, která představuje vědecký systém, pomocí kterého duchovní Mistři dosahují nejvyššího stupně duchovního vývoje. V knize, která je pokládána za klasické dílo duchovní literatury dvacátého století, nás autor seznamuje se základními otázkami duchovní cesty, jako je důvod a smysl lidského života, význam a činnost Mistrů, Slyšitelný životní proud, vnější a vnitřní univerza, karma a převtělovaní, smrt a vnitřní cesta zpět k Bohu. Mimo to zde nalezneme analýzu činnosti mysli a přehled současných i minulých světových náboženství. Autor uvádí, že srdcem knihy je „vědecká metoda poznání a vstupu do království nebeského, a to ještě v době, kdy žijeme ve svém těle na této zemi.“

This book presents a comprehensive discussion of Sant Mat, also known as the path of the Masters. After living in India for nearly seven years in the 1930s at the home of his Master in India, the author gives an outline of Surat Shabd Yoga, the yoga of the sound current, which is the scientific system through which the Masters attain the highest degree of spiritual development. Considered a classic of twentieth-century spiritual literature, the book covers many fundamentals of the spiritual path, including: the purpose of human life, the Masters and their duties, the audible life stream, the outer and inner universes, karma and reincarnation, death, and the inner journey back to God. The author also gives a thorough analysis of the workings of the mind, and a review of world religions. He explains that at the heart of the book is "a scientific method of entering and realizing the kingdom of heaven while still living in the human body."

English: Path of the Masters, The
Author: Dr. Julian P. Johnson
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 456 Pages
Edition: 2nd. 2002
ISBN: 978-93-93426-76-5
RSSB: CZ-064-0

Price: USD 14 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions