Cesta Mistrů

Kniha je vyčerpávajícím pojednáním o učení Sant Matu, které je také nazýváno Cestou Mistrů. Autor, který ve třicátých letech minulého století strávil sedm let v domě svého Mistra v Indii, popisuje ve své knize duchovní filozofii surat Šabd jógy, neboli jógy Zvukového proudu, která představuje vědecký systém, pomocí kterého duchovní Mistři dosahují nejvyššího stupně duchovního vývoje. V knize, která je pokládána za klasické dílo duchovní literatury dvacátého století, nás autor seznamuje se základními otázkami duchovní cesty, jako je důvod a smysl lidského života, význam a činnost Mistrů, Slyšitelný životní proud, vnější a vnitřní univerza, karma a převtělovaní, smrt a vnitřní cesta zpět k Bohu. Mimo to zde nalezneme analýzu činnosti mysli a přehled současných i minulých světových náboženství. Autor uvádí, že srdcem knihy je „vědecká metoda poznání a vstupu do království nebeského, a to ještě v době, kdy žijeme ve svém těle na této zemi.“

This book presents a comprehensive discussion of Sant Mat, also known as the path of the Masters. After living in India for nearly seven years in the 1930s at the home of his Master in India, the author gives an outline of Surat Shabd Yoga, the yoga of the sound current, which is the scientific system through which the Masters attain the highest degree of spiritual development. Considered a classic of twentieth-century spiritual literature, the book covers many fundamentals of the spiritual path, including: the purpose of human life, the Masters and their duties, the audible life stream, the outer and inner universes, karma and reincarnation, death, and the inner journey back to God. The author also gives a thorough analysis of the workings of the mind, and a review of world religions. He explains that at the heart of the book is "a scientific method of entering and realizing the kingdom of heaven while still living in the human body."

English: Path of the Masters, The
Author: Dr. Julian P. Johnson
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 456 Pages
Edition: 2nd. 2002
ISBN: 978-93-93426-76-5
RSSB: CZ-064-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions