Ett Ljus Många Lyktor

Idenna sagobok för barn i alla åldrar, helt illustrerad i färg, tar Herren medsig en själ, som just ska födas, på en underbar andlig resa. Kärleksfullt gerHerren själen fem dyrbara gåvor att dela med sig till världens människor. Gåvorsom uppenbarar att bakom hela skapelsens myriader av olikheter finns principenom att allt är ett.

In this full-color illustrated storybook for children of all ages, the Lord takes a soul, about to be born, on a wondrous spiritual journey. The Lord lovingly gives the soul five precious gifts to share with the people of the world, that reveal the divine principle of oneness behind the myriad divisions of all creation.

English: One Light Many Lamps
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 48 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8466-049-4
RSSB: SD-219-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions