Et Lys Mange Lamper

I denne full-farge illustrerte eventyrboka for barn i alle aldre, tar Herren en sjel som er i ferd med å bli født på en forunderlig åndelig reise. Gledelig gir Herren sjelen fem dyrebare gaver å dele med folk i verden, som avslører det guddommelige prinsippet om enhet bak de utallige divisjoner i hele skaperverket.

In this full-color illustrated storybook for children of all ages, the Lord takes a soul, about to be born, on a wondrous spiritual journey. The Lord lovingly gives the soul five precious gifts to share with the people of the world, that reveal the divine principle of oneness behind the myriad divisions of all creation.

English: One Light Many Lamps
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 48 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8466-039-5
RSSB: NO-219-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions