ΕΝΑ ΦΩΣ ΠΟΛΛΕΣ ΛΑΜΠΕΣ

Στο έγχρωμο, εικονογραφημένο αυτό παραμύθι για παιδιά όλων των ηλικιών, ο Κύριος οδηγεί μια ψυχή που πρόκειται σύντομα να ενσαρκωθεί, σ' ένα υπέροχο πνευματικό ταξίδι. Της προσφέρει με αγάπη πέντε πολύτιμα δώρα για να τα μοιραστεί με τους ανθρώπους του κόσμου, δώρα που αποκαλύπτουν τη θεία αρχή της Ενότητας πίσω από τις μυριάδες υποδιαιρέσεις της δημιουργίας.

In this full-color illustrated storybook for children of all ages, the Lord takes a soul, about to be born, on a wondrous spiritual journey. The Lord lovingly gives the soul five precious gifts to share with the people of the world, that reveal the divine principle of oneness behind the myriad divisions of all creation.

English: One Light Many Lamps
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 48 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8466-043-2
RSSB: GR-219-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions