ΕΝΑ ΦΩΣ ΠΟΛΛΕΣ ΛΑΜΠΕΣ

Στο έγχρωμο, εικονογραφημένο αυτό παραμύθι για παιδιά όλων των ηλικιών, ο Κύριος οδηγεί μια ψυχή που πρόκειται σύντομα να ενσαρκωθεί, σ' ένα υπέροχο πνευματικό ταξίδι. Της προσφέρει με αγάπη πέντε πολύτιμα δώρα για να τα μοιραστεί με τους ανθρώπους του κόσμου, δώρα που αποκαλύπτουν τη θεία αρχή της Ενότητας πίσω από τις μυριάδες υποδιαιρέσεις της δημιουργίας.

In this full-color illustrated storybook for children of all ages, the Lord takes a soul, about to be born, on a wondrous spiritual journey. The Lord lovingly gives the soul five precious gifts to share with the people of the world, that reveal the divine principle of oneness behind the myriad divisions of all creation.

English: One Light Many Lamps
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 48 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8466-043-2
RSSB: GR-219-0

Price: USD 10 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions