Een Lig Vele Lampe

In hierdie kleurvol geïllustreerde storieboek vir kinders van alle ouderdomme, neem die Hemelse Vader ‘n siel, wat op die punt staan om gebore te word, op ‘n wonderbaarlike, geestelike reis. Met liefde oorhandig die Vader aan die siel vyf kosbare geskenke om met die mense van die wêreld te deel, ten einde die goddelike begrip van eenheid te onthul, wat skuil agter die menigvuldige afdelings van die algehele skepping.

In this full-color illustrated storybook for children of all ages, the Lord takes a soul, about to be born, on a wondrous spiritual journey. The Lord lovingly gives the soul five precious gifts to share with the people of the world, that reveal the divine principle of oneness behind the myriad divisions of all creation.

English: One Light Many Lamps
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 48 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8466-042-5
RSSB: AF-219-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions