Jedno světlo, monoho lamp

Bůh v této barvité ilustrované knize pro děti provádí duši, která se má právě narodit, po tajuplné duchovní cestě. Láskyplně jí věnuje pět vzácných darů moudrosti, o které se má podělit s lidmi světa. Tyto dary odhalují vyšší božský princip jednoty, která se skrývá za zdánlivou členitostí celého stvoření.

In this full-color illustrated storybook for children of all ages, the Lord takes a soul, about to be born, on a wondrous spiritual journey. The Lord lovingly gives the soul five precious gifts to share with the people of the world, that reveal the divine principle of oneness behind the myriad divisions of all creation.

English: One Light Many Lamps
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 48 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8466-051-7
RSSB: CZ-219-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions