Много лампички от една светлина

В тази цветно-илюстрирана книжка за деца от всяка възраст се разказва как Бог повежда една душа, която предстои да се роди в този свят, на чудно духовно пътешествие. Бог любящо й подарява пет скъпоценни подаръка, които тя да сподели с хората в света; те разкриват духовния принцип на единството обединяващ милионите различни същества от цялото творение.

In this full-color illustrated storybook for children of all ages, the Lord takes a soul, about to be born, on a wondrous spiritual journey. The Lord lovingly gives the soul five precious gifts to share with the people of the world, that reveal the divine principle of oneness behind the myriad divisions of all creation.

English: One Light Many Lamps
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 48 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8466-040-1
RSSB: BU-219-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions