Parmarthi Sakhian

परमार्थी कहानीहरू

यस पुस्तकमा महाराज सावन सिंहजीद्वारा सत्संगमा वर्णन गर्नु भएका कथाहरूका संग्रह छ । यी कथाहरू भारत, ईरान, अरब र पूर्वीय अन्य देशका पारमार्थिक साहित्यबाट लिइएकाहुन् । प्रत्येक कथाले एक विशेष आध्यात्मिक सत्यलाईे उजागर गर्दछ वा नेक आचरणको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । केही कथाहरू हसाउने किसिमका छन् र हाम्रा मूर्खतालाई प्रकट गर्दछन्, जबकि अन्य कथाहरू हाम्रा कर्मका प्रभाव, सन्तहरूका निर्मलता र उनिहरूका संगतबाट हुनेवाला फाइदा दर्शाउछन् । नयाँ संस्करणमा राधास्वामी सत्संग ब्यासका सतगुरुहरूका जीवनसंग सम्बन्धित कथाहरूपनि समावेश गरिएका छन् । प्रत्येक कथाको शुरुआत विश्वका आध्यात्मिक साहित्यमध्यबाट लिएको एउटा उद्धाहरण हुन्छ ।

A collection of stories or parables narrated by Maharaj Sawan Singh in his discourses that are drawn from the mystic literature of India, Iran, Arabia, and other Eastern countries. Each story illustrates a particular spiritual truth or example of conduct. Some of the stories are humorous, relating to our follies in life; others relate to the karmic implications of our actions, to the purity of the saints and the benefit of their company. This edition also includes stories drawn from the lives of the saints in the Radha Soami Beas line. Stories are introduced with quotations from the world's spiritual literature.

English: Tales of the Mystic East
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: Mysticism in World Religions
Format: Paperback, 280 Pages
Edition: 2nd. 2010
ISBN: 978-93-86866-93-6
RSSB: NP-018-0

Price: USD 8 including shipping.
Estimated price: EUR 7.57, GBP 6.57
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions