Ιστορίες της Μυστικής Ανατολής

Συλλογή ιστοριών ή παραβολών που αφηγούνταν ο Μαχαράτζ Σαγουάν Σινγκ όταν έδινε ομιλίες. Προέρχονται από τη μυστικιστική λογοτεχνία της Ινδίας, της Περσίας, της Αραβίας και άλλων χωρών της Ανατολής. Κάθε ιστορία απεικονίζει μία συγκεκριμένη πνευματική αλήθεια, ή προσφέρει ένα παράδειγμα συμπεριφοράς. Μερικές από τις ιστορίες είναι πνευματώδεις και αναφέρονται στις τρέλες που κάνουμε στη ζωή μας, ενώ άλλες αφορούν στις καρμικές συνέπειες των πράξεών μας. Επίσης άλλες ομιλούν για την αγνότητα των αγίων και τα οφέλη που προσφέρει η παρουσία τους. Η καινούρια αυτή έκδοση συμπεριλαμβάνει επίσης ιστορίες από τη ζωή των αγίων της σειράς του Ράντα Σουάμι του Μπιάς. Οι ιστορίες ετούτες εμπεριέχουν μια μικρή εισαγωγή με εδάφια από την παγκόσμια πνευματική λογοτεχνία.

A collection of stories or parables narrated by Maharaj Sawan Singh in his discourses that are drawn from the mystic literature of India, Iran, Arabia, and other Eastern countries. Each story illustrates a particular spiritual truth or example of conduct. Some of the stories are humorous, relating to our follies in life; others relate to the karmic implications of our actions, to the purity of the saints and the benefit of their company. This edition also includes stories drawn from the lives of the saints in the Radha Soami Beas line. Stories are introduced with quotations from the world's spiritual literature.

English: Tales of the Mystic East
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: Mysticism in World Religions
Format: Hardcover, 348 Pages
Edition: 1st. 2000
ISBN: 978-81-8256-624-8
RSSB: GR-018-0

Price: USD 11 including shipping.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions