Probouzení z iluzí a představ

Probouzení z iluzí a představ oslovuje všechny, kteří se snaží poznat hlubokou duchovní realitu života. Kniha je přesně tím, co říká její název: je naléhavou výzvou, abychom prozřeli a uvědomili si, v jakém klamu žijeme, když fyzicky vykládáme něco, co není fyzické, nýbrž duchovní. Kniha poukazuje na mnohé z našich nejtypičtějších iluzí, abychom se nad nimi mohli zamyslet. Vyzývá nás, abychom procitli k poznání, jak zanedbáváme svou skutečnou vnitřní práci – transformaci sebe sama – tím, že setrváváme u klamných představ a konvencí. Vyzývá nás, abychom překonali představy a iluze a jednoduchým a jasným způsobem vysvětluje, proč si tak snadno můžeme špatně vyložit Mistrovo učení.

This book addresses all who seek to know life’s profound spiritual reality. The book is exactly what its title says: an urgent call to wake up to how we delude ourselves by interpreting physically what is not physical but spiritual. The book identifies many of our most typical illusions so that we can reflect on them. It urges us to wake up to how we neglect our real inner work of self-transformation but settle instead with concepts and conventions. Urging us to go beyond concepts and illusions, the book explains in simple and clear terms why we can so easily misunderstand the master’s teachings.

English: A Wake Up Call
Author: Sabina Oberoi & Beverly Chapman
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 168 Pages
Edition: 1st, 2018
ISBN: 978-93-93426-55-0
RSSB: CZ-251-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions