Tawag ng Dakilang Master

Medyo patalambuhay ang estilo, ang awtor, na may katangi-tanging pagpapatawa, talas ng isip, at kababaang-loob, ay isinalaysay ang kanyang personal na mga karanasan kay Maharaj Sawan Singh, na magiliw na kilala bilang ang Great Master. Batay ang napakalaking bahagi ng aklat sa mga tala ng batang Daryal Lal, na isinulat samantalang nagaganap ang ilang bilang ng pribadong diskusyon na idinaos ni Maharaj Sawan Singh kasama ang mga misyonerong Kristiyano at ibang mga panauhin sa nakalipas na mga taon.

Semi-autobiographical in style, the author, with great humour, wit and humility, recounts his personal experiences with Maharaj Sawan Singh, affectionately known as the Great Master. Most of the book is based on the young Daryai Lal's notes, taken during a number of private meetings and spiritual discussions held by Maharaj Sawan Singh with Christian missionaries and other visitors over many years.

English: Call of the Great Master
Author: Daryai Lal Kapur
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 360 Pages
Edition: 1st, 2016
ISBN: 978-81-8466-522-2
RSSB: FI-029-0

Price: USD 11 including shipping.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions