W Poszukiwaniu Światła

Ta książka zawiera wybór ponad 500 listów pisanych przez Maharaja Charana Singha w latach 1965 – 1971 do zagranicznych poszukujących i uczniów. Napisana jest z wdziękiem w sposób szczery i bezpośredni. Listy te oferują praktyczne wskazówki przepojone głębokim zrozumieniem zmagań z jakimi borykają się współcześni wielbiciele duchowej ścieżki.Czytelnik znajdzie jasne odpowiedzi na takie tematy , jak karma, przeznaczenie, małżeństwo, dieta wegetariańska, narkotyki i alkohol, moralność, technika medytacji i wewnętrzne doświadczenia.

This book contains a selection of more than 500 letters written by Maharaj Charan Singh from 1965 to 1971 to foreign seekers and disciples. Gracefully written, yet candid and direct, these letters offer practical guidance imbued with deep understanding of the struggles faced by modern devotees of the spiritual path. The reader will find illuminating responses on such subjects as karma, destiny, marriage, vegetarian diet, drugs and alcohol, morality, meditation technique, and inner experiences.

English: Quest for Light
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Hardcover, 312 Pages
Edition: 1st, 2015
ISBN: 978-81-8466-379-2
RSSB: PO-073-0

Price: USD 12 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 10.71, GBP 9.83
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions