De Mystiek van het Mattheus Evangelie

Dit boek bevat de uitleg van Maharaj Charan Singh van het evangelie volgens Mattheus, overgenomen uit lezingen voor Westerse volgelingen in India en Amerika. Hij legt de universele mystieke betekenis uit van de leringen van Christus, waaronder zijn vele gelijkenissen en de Bergrede. Elk hoofdstuk eindigt met vragen en antwoorden, die betrekking hebben op de daarvoor besproken passages uit het evangelie.

Transcribed from recordings of discourses to Westerners, this book contains Maharaj Charan Singh's explanations of the Gospel according to Matthew. He explains the universal mystic significance of Christ's teachings, including his many parables and the Sermon on the Mount. Questions and answers are also given at the end of each chapter, pertaining to the verses of the Gospel found in that chapter.

English: Light on St. Matthew
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 364 Pages
Edition: 1st. 1996
ISBN: 978-81-8466-004-3
RSSB: DU-057-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions