Světlo na svatého Matouše

Kniha nabízí přepis rozprav mahárádže Čarana Singha žákům ze Západu, ve kterých Mistr během svých návštěv v Americe a Indii vysvětloval jednotlivé kapitoly evangelia podle Matouše. Rozebírá mystický význam Kristova učení včetně mnoha podobenství a Kázáni na hoře. Každá kapitola je zakončena doplňujícími otázkami žáků a Mistrovými odpověďmi.

Transcribed from recordings of discourses to Westerners, this book contains Maharaj Charan Singh's explanations of the Gospel according to Matthew. He explains the universal mystic significance of Christ's teachings, including his many parables and the Sermon on the Mount. Questions and answers are also given at the end of each chapter, pertaining to the verses of the Gospel found in that chapter.

English: Light on St. Matthew
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 308 Pages
Edition: 1st, 2016
ISBN: 978-93-93426-62-8
RSSB: CZ-057-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions