De Mystiek van het Johannes Evangelie

Wanneer hij voor een Westers publiek sprak, nam Maharaj Charan Singh vaak de evangeliën van het Nieuwe Testament als uitgangspunt. Op basis van die lezingen presenteert dit boek een mystieke interpretatie van het evangelie volgens Johannes. Het toont de universele waarheden uit dit evangelie, die religie-overstijgend zijn. Het evangelie wordt regel voor regel geciteerd met daarbij steeds de uitleg van Maharaj Charan Singh. Het boek eindigt met vragen en antwoorden over verschillende aspecten van de Bijbel en het christendom.

When addressing a Western audience, Maharaj Charan Singh often took the Gospels of the New Testament as the basis of his discourse. The original book in English was transcribed from such talks and presents a mystic interpretation of the Gospel according to John, explaining the universal truths it contains which transcend religious doctrine. The Gospel is quoted verse by verse with Maharaj Charan Singh’s explanations following each verse. Each Chapter ends with questions and answers about various aspects of the Bible and the Christian religion.

English: Light on St. John
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 312 Pages
Edition: 1st. 1995
ISBN: 978-81-8466-003-6
RSSB: DU-056-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions