ΤΟ ΘΕΙΟ ΦΩΣ

Το κύριο τμήμα αυτού του βιβλίου αποτελείται από επιστολές του Μαχαράτζ Τσάραν Σινγκ σε μαθητές του στη Δύση μεταξύ 1959 και 1965. Στην πρώτη ενότητα, περιλαμβάνεται μια σύντομη επισκόπηση του Σαντ Ματ, η οποία κυκλοφορεί επίσης ανεξάρτητα με τίτλο Η Ατραπός. Οι επιστολές παρέχουν καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές πάνω σε όλες τις πτυχές του πνευματικού μονοπατιού, όπως για την τεχνική του διαλογισμού, την ηθική, την οικογενειακή αρμονία, την χορτοφαγική διατροφή, καθώς και άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πνευματικός αναζητητής.

The main portion of this book consists of letters written by Maharaj Charan Singh to his disciples in the West between 1959 and 1965. A brief overview of Sant Mat is included as its first section. The letters offer guidance and practical advice on all aspects of the spiritual path, from the meditation technique itself, to morality, harmony in the home, the vegetarian diet, and other issues facing the spiritual seeker.

English: Divine Light
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 416 Pages
Edition: 1st, 2019
ISBN: 978-81-943712-7-4
RSSB: GR-072-0

Price: USD 14 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions