ΤΟ ΘΕΙΟ ΦΩΣ

Το κύριο τμήμα αυτού του βιβλίου αποτελείται από επιστολές του Μαχαράτζ Τσάραν Σινγκ σε μαθητές του στη Δύση μεταξύ 1959 και 1965. Στην πρώτη ενότητα, περιλαμβάνεται μια σύντομη επισκόπηση του Σαντ Ματ, η οποία κυκλοφορεί επίσης ανεξάρτητα με τίτλο Η Ατραπός. Οι επιστολές παρέχουν καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές πάνω σε όλες τις πτυχές του πνευματικού μονοπατιού, όπως για την τεχνική του διαλογισμού, την ηθική, την οικογενειακή αρμονία, την χορτοφαγική διατροφή, καθώς και άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πνευματικός αναζητητής.

The main portion of this book consists of letters written by Maharaj Charan Singh to his disciples in the West between 1959 and 1965. A brief overview of Sant Mat is included as its first section. The letters offer guidance and practical advice on all aspects of the spiritual path, from the meditation technique itself, to morality, harmony in the home, the vegetarian diet, and other issues facing the spiritual seeker.

English: Divine Light
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 416 Pages
Edition: 1st, 2019
ISBN: 978-81-943712-7-4
RSSB: GR-072-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions