Božské Světlo

První část této knihy tvoří krátký náhled do učení Sant Matu, dříve publikovaný samostatně pod názvem Cesta. Její druhou, hlavní částí jsou pak dopisy Mahárádže Čarana Singha, které v letech 1959 až 1965 psal svým žákům na Západě. Tyto dopisy nabízí jak vedení, tak i praktické rady týkající se všech aspektů duchovní cesty, od samotné techniky meditace až po morálku, rodinnou harmonii, vegetariánskou stravu a další otázky, které si hledač duchovní pravdy klade.

The main portion of this book consists of letters written by Maharaj Charan Singh to his disciples in the West between 1959 and 1965. A brief overview of Sant Mat is included as its first section. The letters offer guidance and practical advice on all aspects of the spiritual path, from the meditation technique itself, to morality, harmony in the home, the vegetarian diet, and other issues facing the spiritual seeker.

English: Divine Light
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 388 Pages
Edition: 1st, 2011
ISBN: 978-93-86866-60-8
RSSB: CZ-072-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions