Goddelijk licht

Het merendeel van dit boek bestaat uit brieven die Maharaj Charan Singh tussen 1959 en 1965 schreef aan zijn volgelingen in het Westen. Daaraan vooraf gaat een kort overzicht van Sant Mat. De brieven bieden begeleiding en praktische adviezen over alle aspecten van het spirituele pad, van de meditatietechniek zelf tot ethiek, harmonie thuis, het vegetarisch dieet en andere zaken die de spirituele zoeker tegenkomt

The main portion of this book consists of letters written by Maharaj Charan Singh to his disciples in the West between 1959 and 1965. A brief overview of Sant Mat is included as its first section. The letters offer guidance and practical advice on all aspects of the spiritual path, from the meditation technique itself, to morality, harmony in the home, the vegetarian diet, and other issues facing the spiritual seeker.

English: Divine Light
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 436 Pages
Edition: 1st, 2022
ISBN: 978-93-93426-09-3
RSSB: DU-072-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions