Mira Een Leven Vol Liefde Voor God

De beroemdste vrouwelijke heilige van India, Mira Bai, was een prinses in het zestiende-eeuwse koninkrijk Mewar in het huidige Rajasthan. In tegenstelling tot haar hoge afkomst was haar Meester Ravidas een nederige schoenlapper. Hoewel dit niet de goedkeuring droeg van het koninklijk hof, en zij er zelfs om vervolgd werd, bleef zij Ravidas toegewijd, en bereikte uiteindelijk de mystieke eenwording. Zij verwoordde haar grote verlangen en de pijn van het gescheiden zijn van haar Geliefde in liederen die gekenmerkt worden door hun lyriek en emotionele intensiteit. Tot op de dag van vandaag worden Mira's liederen door heel India gezongen.

India's most famous woman saint, Mira Bai was a princess in the sixteenth-century Rajput kingdom of Mewar, yet her Guru was Ravidas, a humble cobbler. Despite disapproval and persecution by the royal court, she continued with her devotion to him, ultimately attaining mystic union. She expressed her great longing and anguish in separation from her Beloved in hymns distinguished by their lyricism and emotional intensity. Mira's songs are still sung today throughout India.

English: Mira - The Divine Lover
Author: Virendra Kumar Sethi
Category: Mystic Tradition
Format: Hardcover, 236 Pages
Edition: 1st, 2014
ISBN: 978-81-8466-351-8
RSSB: DU-012-0

Price: USD 11 including shipping.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions