Guru Ravidas

Ravidas was een vijftiende-eeuwse tijdgenoot van Kabir, eveneens afkomstig uit Benares. Ravidas bekritiseerde de vereringrituelen van zowel het hindoeïsme als de islam. Hij benadrukte de vergankelijkheid van het leven en het naderen van de dood, evenals het belang van ware toewijding aan God door te luisteren naar de innerlijke Naam, het Geluid, onder begeleiding van een Meester. Zijn gedichten kenmerken zich door onverbloemd, nuchter taalgebruik, en zijn doordrenkt van ware nederigheid en liefde voor God, en de door hem ervaren pijn van het gescheiden zijn. Meer dan vijfentwintig gedichten in dit werk behandelen de mystieke grondbeginselen van Sant Mat, zoals de noodzaak van een levende Meester, toewijding aan de Naam, vegetarisme en de wet van karma.

Ravidas was a contemporary of Kabir in the fifteenth century, and was also from Banares. Ravidas criticized the ritualistic forms of worship practiced in both Hinduism and Islam. He stressed the transience of life and the imminence of death, and the importance of true devotion to God by listening to the Name or Sound within, under the guidance of a Master. His poems are marked by bold, down to earth language and are infused with his true humility, love for God, and the pain of separation that he experienced. Quite a few poems that are included in this volume cover the basic mystic principles of Sant Mat, such as the necessity of a living Master, devotion to the Name, vegetarianism, and the law of karma.  

English: Guru Ravidas
Author: Dr. Kashi Nath Upadhyaya
Category: Mystic Tradition
Format: Hardcover, 236 Pages
Edition: 1st, 2016
ISBN: 978-81-8466-456-0
RSSB: DU-008-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions