Sár Bačan– veršovaná část

Druhý díl Sár Bačanu, který přináší výbor z poezie Svámí Džiho Mahárádže, vychází v českém vydání dvojjazyčně – vlevo najdete vždy anglickou verzi každé básně, vpravo její český překlad. Básně tlumočí nauku Sant Matu, mystické cesty, které Svámí Dži učil. Velmi působivě nás nabádají, abychom procitli do pravé reality života a oddali se jedinému vztahu, který může být trvalý, vztahu s Bohem – a to skrze vnitřní meditační praxi. Svámí Dži se ve svých básních obdivuhodným způsobem vypořádává s otázkami, jako jsou například: Kdo jsme? Odkud přicházíme? Proč jsme zde? Existuje nějaké racionální vysvětlení pro různorodé události v našem životě? Kam se můžeme obrátit, potřebujeme-li poradit ohledně našeho osobního vývoje? Je možné rozvinout všechny možnosti, které máme jakožto lidské bytosti, a plně uskutečnit cíl našeho života? Pokud ano, jak?

The second volume of Sar Bachan consists of the poetry by Soami Ji Maharaj. The poems convey the teachings of Sant Mat, the mystic path taught by Soami Ji. They are powerful exhortations for us to awaken to the true reality of life and devote ourselves to the only lasting relationship, with God, through devotion to the inner meditation practice. Soami Ji forcefully addresses such questions as:  Who are we? Where do we come from? Why are we here? Is there a rational explanation for the events of life? Where can we go to get guidance on personal evolution? Is it possible to achieve our human potential and fully realize life's purpose, and if so, how?

English: Sar Bachan Poetry (Selections)
Author: Soami Ji Maharaj
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 396 Pages
Edition: 1st, 2012
ISBN: 978-93-86866-01-1
RSSB: CZ-035-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions