Sár Bačan– veršovaná část

Druhý díl Sár Bačanu, který přináší výbor z poezie Svámí Džiho Mahárádže, vychází v českém vydání dvojjazyčně – vlevo najdete vždy anglickou verzi každé básně, vpravo její český překlad. Básně tlumočí nauku Sant Matu, mystické cesty, které Svámí Dži učil. Velmi působivě nás nabádají, abychom procitli do pravé reality života a oddali se jedinému vztahu, který může být trvalý, vztahu s Bohem – a to skrze vnitřní meditační praxi. Svámí Dži se ve svých básních obdivuhodným způsobem vypořádává s otázkami, jako jsou například: Kdo jsme? Odkud přicházíme? Proč jsme zde? Existuje nějaké racionální vysvětlení pro různorodé události v našem životě? Kam se můžeme obrátit, potřebujeme-li poradit ohledně našeho osobního vývoje? Je možné rozvinout všechny možnosti, které máme jakožto lidské bytosti, a plně uskutečnit cíl našeho života? Pokud ano, jak?

The second volume of Sar Bachan consists of English translations of the original poetry by Soami Ji Maharaj, with the corresponding Hindi text given on the facing page in devanagari script as well as roman script. The poems convey the teachings of Sant Mat, the mystic path taught by Soami Ji. They are powerful exhortations for us to awaken to the true reality of life and devote ourselves to the only lasting relationship, with God, through devotion to the inner meditation practice. Soami Ji forcefully addresses such questions as: Who are we? Where do we come from? Why are we here? Is there a rational explanation for the events of our life? Where can we go to get guidance on our personal evolution? Is it possible to achieve our human potential and fully realize our life's purpose? If so, how?

English: Sar Bachan Poetry (Selections)
Author: Soami Ji Maharaj
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 396 Pages
Edition: 1st, 2012
ISBN: 978-93-86866-01-1
RSSB: CZ-035-0

Price: USD 12 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions