Nebe na Zemi

Střípky vzpomínek a příběhů poskládané do poutavého vyprávění o historii Déry, duchovního centra v Bjás, Indii a o Mistrech, kteří zde žili. Autor nás zde seznamuje s příběhy z jejich životů, jež jsou pro nás příkladem vlastností nezbytných pro každého, kdo hledá duchovní realizaci. Knihou prostupuje duchovní atmosféra Déry, místa, kde Mistři žili a kde předávali žákům perly svého učení.

Through anecdotes and personal reflections, this book gives a chronological history of the Dera in Beas, India and four Masters who lived there. The author uses incidents from the lives of these Masters as examples of the qualities of discipleship that need to be imbibed by all who seek spiritual realization. A sense of the spiritual atmosphere of the Dera, as the place where the Masters lived and taught, permeates the book.

English: Heaven on Earth
Author: Daryai Lal Kapur
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 404 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8256-888-4
RSSB: CZ-003-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions