Concepten en illusies

Dit boek behandelt in het kort hoe wij de Meester en het pad verkeerd begrijpen door ons door ons bezig te houden met bijgeloof en door niet helder te denken. Hierdoor scheppen wij een kloof tussen de Waarheid die de Meester onderwijst, en verwarren de fysieke Meester met de innerlijke Meester – de Shabd. Vaak laten we het bij uiterlijke toewijding, maar het pad van de Meesters is een individueel mystiek pad, gebaseerd op persoonlijke innerlijke ervaring, niet op onze concepten. De auteur dringt er bij ons op aan onze benadering van het pad te onderzoeken en ons gezond verstand te gebruiken bij het zetten van praktische stappen om in de werkelijkheid te leven in plaats van in illusie. Zij illustreert haar punten met citaten uit diverse bronnen.

This book presents a brief treatment of how we misunderstand the Master and the path by indulging in superstition and a lack of clear thinking. In the process, we distance ourselves from the Truth that the Master teaches, and mistake the physical master for the inner Master – the Shabd. We often rely on outward devotion, but the path of the masters is an individual mystical path, based on personal inner experience, not on our concepts. The author urges us to examine our approach to the path and use our common sense in taking practical steps to living in reality rather than illusion. She illustrates her points with quotations from various sources.

English: Concepts & Illusions
Author: Sabina Oberoi
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 192 Pages
Edition: 1st, 2021
ISBN: 978-93-93426-23-9
RSSB: DU-252-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions