Náhled na představy a iluze

Kniha stručně osvětluje, jak vlivem všech svých předsudků a nedostatku jasného myšlení nesprávně chápeme Mistra i učení. Odvracíme se od Pravdy, kterou Mistr učí, a zaměňujeme vnitřního Mistra, čili Šabd, za fyzického mistra. Často spoléháme na vnější projevy lásky, ale cesta Mistrů je individuální mystická cesta, založená na vnitřních zkušenostech, ne na našich představách o duchovnosti. Autorka nás nabádá, abychom si dobře všímali svého přístupu k cestě, používali zdravý rozum a dělali praktické kroky k tomu, abychom žili v realitě, a ne ve svých iluzích. Svá tvrzení dokládá autorka mnoha citáty z různých zdrojů.

This book presents a brief treatment of how we misunderstand the Master and the path by indulging in superstition and a lack of clear thinking. In the process, we distance ourselves from the Truth that the Master teaches, and mistake the physical master for the inner Master – the Shabd. We often rely on outward devotion, but the path of the masters is an individual mystical path, based on personal inner experience, not on our concepts. The author urges us to examine our approach to the path and use our common sense in taking practical steps to living in reality rather than illusion. She illustrates her points with quotations from various sources.

English: Concepts & Illusions
Author: Sabina Oberoi
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 200 Pages
Edition: 1st, 2020
ISBN: 978-93-89810-33-2
RSSB: CZ-252-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions