SANT MAT SATSANGS II

Een verzameling satsangs gegeven door Sardar Bahadur Jagat Singh Ji Maharaj (1884-1951). Hij was professor in de scheikunde. Zijn satsangs zijn kort, eenvoudig, helder en raak. Hij spreekt levendig over de Meester, hoe de ziel afdaalde en met de hulp van de Naam van God kan terugkeren naar haar Ware Thuis.

A collection of spiritual discourses given by Maharaj Jagat Singh (1884-1951). A chemistry professor by profession, his discourses are brief, simple, clear and to the point. He speaks vividly about the Master, the downfall of the soul and how the soul can return to its true Home with the help of the Name of God.

English: Discourses on Sant Mat II
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 200 Pages
Edition: 1st, 2023
ISBN: 978-81-19078-68-4
RSSB: DU-037-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions