Den Indre Stemme

Den Indre Stemme er en kort fattet lille trygsag skrevet af en engelsk officer, som var udstationeret i Indien før uafhængigheden.Det lille skrift belyser de vigtigste grundtræk i Sant Mat og giver forklaringer på forskellen på åndsvidenskab og spiritisme.

A succinct pamphlet written by a former British military officer stationed in India prior to independence, this book illuminates the essentials of the Sant Mat teachings. Explanations are given concerning the difference between spirituality and spiritualism and the importance of vegetarianism.

English: Inner Voice, The
Author: Col. C. W. Sanders
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 56 Pages
Edition: 1st. 2004
ISBN: 978-81-8256-055-0
RSSB: DN-144-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions