Светлина върху Сант Мат

Първата част на тази книга се състои от съкратен превод на 11 беседи, последвани от извадки от почти 400 писма на Махарадж Чаран Сингх Джи, до търсещи и ученици между 1952 и 1958. Използвайки примери от всекидневния живот, беседите обясняват основните общоприети истини преподавани от съвършенните Учители през всички епохи. В тези писма, Махарадж Чаран Сингх дава насърчение и съвети за практически проблеми от всекидневния живот, както и за медитацията и вътрешната духовна пътека.

The first part of this book consists of abridged translations of 12 discourses, followed by excerpts from almost 400 of Maharaj Charan Singh's letters to Western seekers and disciples between 1952 and 1958. Using examples and stories from everyday life, the discourses explain the fundamental universal truths taught by the perfect Masters of all ages. In his letters, Maharaj Charan Singh gives encouragement and advice on practical problems of daily living, as well as on meditation and the inner spiritual path.

English: Light on Sant Mat
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 392 Pages
Edition: 1st, 2012
ISBN: 978-81-8466-179-8
RSSB: BU-071-0

Price: USD 11 including shipping.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions