Väsentligt om Sant Mat-Helgonens Väg

Denna skrift beskriver "Väsentligt "om Sant Mat. Dess syfte är att på ett tydligt och objektivt sätt besvara de frågor som man kan ha när man är ny på denna väg, och samtidigt påminna om hur kraftfull och enkel denna lära är för den som redan vandrar på denna andliga väg.

This brief booklet covers the 'essentials' of Sant Mat. It aims to answer in a clear and objective way questions that may be asked by newcomers to the path, and to remind those who have been treading the spiritual path of the simplicity and strength of the teachings.

English: Essential Sant Mat
Author: Brian Bocking
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 44 Pages
Edition: 1st, 2022
ISBN: 978-93-93426-53-6
RSSB: SD-266-0

Price: USD 5.00 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions