Mahalagang Sant Mat

Ang maikling aklat na ito ay naglalaman ng lahat nang mga ‘mahalaga’ sa Sant Mat. Layon nito na sagutin sa maliwanag at tuwirang paraan ang mga katanungan ng mga seekers sa landas na maaaring mabigyan ng kasagutan at liwanag, at upang ipaalala sa mga tumatahak na sa ispirituwal na landas ang bisa at pagiging simple ng mga turo

This brief booklet covers the 'essentials' of Sant Mat. It aims to answer in a clear and objective way questions that may be asked by newcomers to the path, and to remind those who have been treading the spiritual path of the simplicity and strength of the teachings.

English: Essential Sant Mat
Author: Brian Bocking
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 56 Pages
Edition: 1st, 2019
ISBN: 978-81-943712-0-5
RSSB: FI-266-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions