Sant Namdev

संत नामदेव

तेराव्या शतकात महाराष्ट्रात होऊन गेलेले संत नामदेव, भक्तिपरंपरेतील आरंभिक संतांमधील एक असे संत आहेत, ज्यांच्या स्वरचित वाण्या आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत. ते स्वतः पेशाने शिंपी होते. प्रारंभी जीवनात ते हिंदू कर्मकांडाचे दृढ अनुयायी होते आणि मूर्तिपूजाही करत असत, पण अखेर त्यांना गुरू भेटले, ज्यांनी त्यांना परमात्म्याची खरी पूजा आपल्या अंतरातच करण्याचे ज्ञान दिले. संत नामदेवांनी तीर्थयात्रा आणि कर्मकांडाची निरर्थकता स्पष्ट करत शब्दसाधनेचा उपदेश दिला. या पुस्तकात सुरुवातीला संत नामदेवांचे जीवन आणि उपदेशांवर एक संक्षिप्त अध्याय आहे आणि नंतर त्यांच्या अनेक बाण्यांचा अनुवाद देण्यात आला आहे, ज्यात गुरूची दयामेहेर आणि जिवंतपणी मरण्याच्या परम सुखाचे वर्णन केले आहे. "मी जिवंतपणी मरणे शिकून घेतले आहे, आता मला मरण्याचे भय नाही."

One of the earliest saints in the bhakti (devotion) tradition whose writings are available to us, Namdev lived in thirteenth-century Maharashtra and was a tailor and calico printer. In his early life, Namdev observed Hindu rituals assiduously and worshipped idols, but eventually he met his Master, who taught him that the true worship must be practiced within oneself. Namdev taught the importance of meditation on Shabd and the uselessness of all rituals and pilgrimages. This volume presents a short section on his life and teachings, as well as translations of many of his poems that sing of the grace of the Master and the bliss of dying while living. "While still living, I have learned to die, I have no fear now of death", he wrote.  

English: Sant Namdev
Author: Prof. Janak Raj Puri, Virendra Kumar Sethi
Category: Mystic Tradition
Format: Paperback, 232 Pages
Edition: 5th, 2013
ISBN: 978-81-8466-226-9
RSSB: MA-027-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions