Benti aur Prarthana

ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ಈ ಪುಸ್ತಕವು, ಹುಜೂರ್ ಸ್ವಾಮೀಜೀ ಮಹಾರಾಜ್, ಗುರು ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಜೀ, ಸಂತ ಕಬೀರರು, ಸಂತ ರವಿದಾಸರು, ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಜಗಜೀವನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸಾಂಯಿ ಬುಲ್ಲೇ ಶಾಹ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ವಾಣಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ವಿನಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ.

This book is a collection of hymns composed by different mystics — Soami Ji Maharaj, Guru Arjun Dev, Sant Kabir, Sant Ravidas, Mirabai, Jagjivanji Sahib, Sain Bulleh Shah and many others. These hymns have been selected because of their devotional nature. 

English: Voice of the Heart
Author: Radha Soami Satsang Beas
Category: Mystic Tradition
Format: Paperback, 136 Pages
Edition: 1st, 2014
ISBN: -
RSSB: KN-145-0

Price: USD 6 including shipping.
Estimated price: EUR 5.68, GBP 4.93
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions