Spirituele Inzichten 3

Bijna veertig jaar lang hield Maharaj Charan Singh vraag-en-antwoordsessies met zijn buitenlandse volgelingen. Daarbij besprak hij alle onderwerpen die verband hielden met de spirituele leringen van de Meesters. Deze verzameling bevat bijna 2.000 van deze vragen en antwoorden, die naar onderwerp gerangschikt zijn in drie delen, waarvan dit deel het eerste is. De Nederlandse vertaling van de delen twee en drie volgen binnen afzienbare tijd. Deel 1 heeft als titel ‘Basisbegrippen’, deel 2 ‘Het pad gaan’, en deel 3 ‘Het leven leven’. In deze verzameling zijn ook de meeste vragen en antwoorden opgenomen uit eerder gepubliceerde verzamelingen, te weten De Meester antwoordt en Thus Saith the Master. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde: karma en reïncarnatie, vrije wil, de ziel en de Heer, de noodzaak van een Meester, de relatie tussen Meester en volgeling, inwijding en de vier geloften, meditatie, inzet en genade, een positieve houding, leven naar de leer van Sant Mat, en praktische vragen over het dagelijkse leven.

For almost 40 years, Maharaj Charan Singh held question-and-answer sessions with his foreign disciples, discussing all subjects relating to the spiritual teachings of the masters. This collection includes almost 2,000 of these Q&As organized according to subject and presented in three volumes: (I) Understanding the Basics, (II) Walking the Path, and (III) Living the Life.  Topics include karma and reincarnation, free will, soul and Lord, need for a master, relationship of master and disciple, initiation and the four vows, meditation, effort and grace, positive attitude, living the Sant Mat way of life and the practical questions of everyday life.

English: Spiritual Perspectives, Volume 3
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 544 Pages
Edition: 1st, 2019
ISBN: 978-93-88733-34-2
RSSB: DU-230-3

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions