Filosofie van de Meesters II

Dit uitgebreide werk, bestaande uit vijf delen, bevat een diepgaande en gedetailleerde studie van de beginselen van Sant Mat. Het is een vertaling van het tweedelige originele werk in het Punjabi, Gurmat Siddhant. Als ondersteuning worden veel citaten gebruikt uit de Adi Granth, de Bijbel, de Vedas, van Perzische mystici en uit andere bronnen. Elk deel bevat een gedeelte van de oorspronkelijke inleiding van Maharaj Sawan Singh, bekend als “Mijn onderwerping”. VERKORTE INHOUDSOPGAVE: Deel II: Spirituele liefde, devotie, onthechting.

A comprehensive treatise containing a profound and detailed study of the Sant Mat principles. The text includes many supporting quotations from the Adi Granth, the Bible, the Vedas, Persian mystics, and other sources. Each volume contains part of Maharaj Sawan Singh’s original introductory overview. 

English: Philosophy of the Masters II
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 292 Pages
Edition: 1st. 1964
ISBN: 978-81-8466-068-5
RSSB: DU-006-2
Out of Stock

Other Language Editions