Filozofie Mistrů

Petidílná Filozofie Mistrů je hluboká a detailní studie učení Sant Matu. Jde o překlad původních dvou svazků knihy Gurumat Siddhant psané v jazyce pandžábí. Knihy obsahují velké množství citátů z knihy Ádi Granth, Bible, véd, z knih perských mystiků a mnoha dalších zdrojů. Část každého dílu je věnována původní předmluvě Maharádže Sávana Singha, která je nazývána "Muj výklad". V českém jazyce nabízíme překlad druhého dílu. ZKRÁCENÝ OBSAH: druhý díl - duchovní láska, oddanost a závislost.

A comprehensive treatise containing a profound and detailed study of the Sant Mat principles. The text includes many supporting quotations from the Adi Granth, the Bible, the Vedas, Persian mystics, and other sources. Each volume contains part of Maharaj Sawan Singh’s original introductory overview. 

English: Philosophy of the Masters II
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 328 Pages
Edition: 1st. 2008
ISBN: 978-81-8256-790-0
RSSB: CZ-006-2

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions