Filozofie Mistrů

Petidílná Filozofie Mistrů je hluboká a detailní studie učení Sant Matu. Jde o překlad původních dvou svazků knihy Gurumat Siddhant psané v jazyce pandžábí. Knihy obsahují velké množství citátů z knihy Ádi Granth, Bible, véd, z knih perských mystiků a mnoha dalších zdrojů. Část každého dílu je věnována původní předmluvě Maharádže Sávana Singha, která je nazývána "Muj výklad". V českém jazyce nabízíme překlad druhého dílu. ZKRÁCENÝ OBSAH: druhý díl - duchovní láska, oddanost a závislost.

A comprehensive treatise containing a profound and detailed study of the Sant Mat principles, these five volumes are a translation of the original two volume Punjabi language work Gurmat Siddhant. The text includes many supporting quotations from the Adi Granth, the Bible, the Vedas, Persian mystics, and other sources. Each volume contains part of Maharaj Sawan Singh's original introductory overview called My Submission. ABBREVIATED TABLE OF CONTENTS: Volume II - Spiritual love, devotion, detachment.

English: Philosophy of the Masters II
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Hardcover, 328 Pages
Edition: 1st. 2008
ISBN: 978-81-8256-790-0
RSSB: CZ-006-2

Price: USD 12 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 10.71, GBP 9.83
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions