De Meester antwoordt

Dit boek bestaat uit een verzameling vragen aan en antwoorden van Maharaj Charan Singh tijdens zijn bezoek aan de V.S. en Canada in 1964. Het boek is ingedeeld naar onderwerp, zoals: de aard van God, de schepping, traditionele religie, karma, de negatieve kracht, het lot, het denkvermogen, intellect, ego, vrije wil, wonderen, geloof, de noodzaak van een Meester, het belang van satsang en het vegetarisch dieet. De Meester geeft praktische adviezen voor het volgen van een spiritueel pad in deze moderne tijd.

A collection of questions and answers from Maharaj Charan Singh's 1964 tour of the U.S. and Canada, the book is arranged by topic, such as: the nature of God, the creation, traditional religion, karma, the negative power, destiny, free will, miracles, ego, mind, intellect, faith, the need for a Master, the importance of satsang, and the vegetarian diet. The Master gives practical advice on following a spiritual path while living a modern life.

English: The Master Answers
Author: Maharaj Charan Singh Ji
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 554 Pages
Edition: 1st. 2003
ISBN: 90-71029-13-1
RSSB: DU-074-0

Price: USD 14 including shipping. (We do not ship to India.) FAQs.
Estimated price: EUR 13.35, GBP 11.39
Copies: 1 2 (maximum)

Other Language Editions