Filosofie van de Meesters I

Dit uitgebreide werk, bestaande uit vijf delen, bevat een diepgaande en gedetailleerde studie van de beginselen van Sant Mat. Het is een vertaling van het tweedelige originele werk in het Punjabi, Gurmat Siddhant. Als ondersteuning worden veel citaten gebruikt uit de Adi Granth, de Bijbel, de Veda's, van Perzische mystici en uit andere bronnen. Elk deel bevat een gedeelte van de oorspronkelijke inleiding van Maharaj Sawan Singh, bekend als “Mijn onderwerping”. VERKORTE INHOUDSOPGAVE: Deel I: Spirituele discipline, satsang, sewa, meditatie, de wet van karma.

A comprehensive treatise containing a profound and detailed study of the Sant Mat principles. The text includes many supporting quotations from the Adi Granth, the Bible, the Vedas, Persian mystics, and other sources. Each volume contains part of Maharaj Sawan Singh’s original introductory overview. 

English: Philosophy of the Masters I
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 152 Pages
Edition: 1st. 1979
ISBN: 978-81-8466-000-5
RSSB: DU-006-1

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions