Od ega k Šabdu

Tato krátká kniha (122 stran), kterou se prolíná forma poutavého rozhovoru, představuje základy učení Mistrů Šabdu ve třech kapitolách: Duchovní dimenze, kde se rozebírá podstata Šabdu coby pravé reality bez tvaru či formy a naše iluzorní pojetí odděleného já; Království mysli, která vysvětluje, jak překročit uvažující mysl a její směřováním do vnějšího světa jevů; a Svět hmoty, která se soustředí na karmický „program“ utvářející náš osud a na fenomény reinkarnace, svobodné vůle, Mistra, zázraků a zasvěcení. Tři Kosmické povídky z kavárny Májá poskytují náhled na tyto pojmy prostřednictvím fiktivního příběhu Muršída (Mistra) a Džívy (jeho žáka), kteří se potkají u šálku čaje v kavárně Májá. Kniha předkládá prastará duchovní fakta moderním způsobem.

Written in an engaging conversational style, this short book (122 pages) presents the basic teachings of the Shabd masters in three chapters: The Spiritual Dimension, which discusses Shabd as the true formless reality, and our illusion of a separate self; The Realm of the Mind, which explains how to go beyond the thinking mind and its outward tendencies; and The World of Matter, which discusses the karma ‘program’ that creates our destiny, and the concepts of reincarnation, free will, the master, miracles, initiation. Three “Cosmic Tales from Cafe Maya” present these concepts through imaginary stories about the interaction of Murshid (the master) and Jiva (his disciple) as they meet over a cup of tea at Cafe Maya. The book presents spiritual truths in a contemporary way

English: from self to Shabd
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 144 Pages
Edition: 1st, 2022
ISBN: 978-93-93426-54-3
RSSB: CZ-263-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions