Od ega k Šabdu

Tato krátká kniha (122 stran), kterou se prolíná forma poutavého rozhovoru, představuje základy učení Mistrů Šabdu ve třech kapitolách: Duchovní dimenze, kde se rozebírá podstata Šabdu coby pravé reality bez tvaru či formy a naše iluzorní pojetí odděleného já; Království mysli, která vysvětluje, jak překročit uvažující mysl a její směřováním do vnějšího světa jevů; a Svět hmoty, která se soustředí na karmický „program“ utvářející náš osud a na fenomény reinkarnace, svobodné vůle, Mistra, zázraků a zasvěcení. Tři Kosmické povídky z kavárny Májá poskytují náhled na tyto pojmy prostřednictvím fiktivního příběhu Muršída (Mistra) a Džívy (jeho žáka), kteří se potkají u šálku čaje v kavárně Májá. Kniha předkládá prastará duchovní fakta moderním způsobem.

Written in an engaging conversational style, this short book (122 pages) presents the basic teachings of the Shabd masters in three chapters: The Spiritual Dimension, which discusses Shabd as the true formless reality, and our illusion of a separate self; The Realm of the Mind, which explains how to go beyond the thinking mind and its outward tendencies; and The World of Matter, which discusses the karma ‘program’ that creates our destiny, and the concepts of reincarnation, free will, the master, miracles, initiation. Three “Cosmic Tales from Cafe Maya” present these concepts through imaginary stories about the interaction of Murshid (the master) and Jiva (his disciple) as they meet over a cup of tea at Cafe Maya. The book presents spiritual truths in a contemporary way

English: from self to Shabd
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 144 Pages
Edition: 1st, 2022
ISBN: 978-93-93426-54-3
RSSB: CZ-263-0

Price: USD 7 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions