Duchovní perspektivy – 3 díly

Po dobu téměř 40 let odpovídal Mahárádž Čaran Singh na různých setkáních se svými zahraničními žáky na jejich otázky. Odpovědi zahrnovaly všechna témata týkající se duchovního učení Mistrů. Tato sbírka obsahuje takřka 2000 takových otázek a odpovědí, tematicky uspořádaných a rozdělených do tří svazků: I. Porozumění základům, II. Kráčení na cestě a III. Žití života. Témata zahrnují karmu a převtělování, svobodnou vůli, duši a Boha, nezbytnost žijícího Mistra, vztah Mistra a žáka, zasvěcení a čtyři principy, meditaci, úsilí a milost, pozitivní přístup, život podle principů Sant Matu a praktické otázky každodenního žití.

For almost 40 years, Maharaj Charan Singh held question-and-answer sessions with his foreign disciples, discussing all subjects relating to the spiritual teachings of the masters. This collection includes almost 2,000 of these Q&As organized according to subject and presented in three volumes: (I) Understanding the Basics, (II) Walking the Path, and (III) Living the Life. Topics include karma and reincarnation, free will, soul and Lord, need for a master, relationship of master and disciple, initiation and the four vows, meditation, effort and grace, positive attitude, living the Sant Mat way of life and the practical questions of everyday life.

English: Spiritual Perspectives (Set of 3 Vols)
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 1476 Pages
Edition: 1st, 2022
ISBN: 978-93-93426-35-2,40-6,41-3
RSSB: CZ-230-S

Price: USD 35.00 including shipping.
Estimated price: EUR 33.12, GBP 28.76
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions