Življenje je pravično

Zakon vzroka in posledice je, po besedah mistikov, vsesplošno načelo pravičnosti, ki 'drži skupaj' celotno stvarstvo. Knjiga na zelo jasen in logičen način prikaže zakaj je 'življenje pravično' in kako to, da prejmemo samo tisto, kar si zaslužimo. Kot primer delovanja zakona vzroka in posledice navaja hrano, ki jo uživamo, s čimer se poudari pomen vegetarijanstva. Dodane so tri novele znanih ameriških avtorjev, ki bralcu še bolj približajo svetinjo življenja in smisel vegetarijanstva. Knjiga je dodatno popestrena z ilustracijami in karikaturami na to temo.

The mystics tell us that the law of cause and effect is the universal principle of justice that holds this creation together. This book clearly and logically presents the rationale of why "life is fair," and how, indeed, we get what we deserve. It uses the example of what we eat to follow the workings of this law of cause and effect, introducing the importance of vegetarianism. Essays and three short stories by well-known American authors are included to sensitize the reader to the sanctity of life and the logic behind vegetarianism. The book is also illustrated with cartoons and drawings about the law of cause and effect and the vegetarian diet.

English: Life is Fair
Author: Brian Hines
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 264 Pages
Edition: 1st, 2010
ISBN: 978-81-8256-890-7
RSSB: SV-184-0

Price: USD 9 including shipping.
Estimated price: EUR 8.52, GBP 7.39
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions