Πνευματικές Ομιλίες I

Αρχικά εκδόθηκε το 1964. Ο πρώτος τόμος συμπεριλαμβάνει συμπυκνωμένες μεταφράσεις 19 ομιλιών που δόθηκαν από τον Μαχαράτζ Τσάραν Σινγκ, σε συναντήσεις του με μαθητές και αναζητητές ανά τον κόσμο. Κάθε ομιλία εστιάζει σε μία συγκεκριμένη όψη των διδασκαλιών, επομένως είναι δυνατό να διαβάσει κανείς το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος σαν μακροσκελή πραγματεία πάνω στο Σαντ Ματ. Το στυλ του Μαχαράτζ Τσάραν Σινγκ είναι απλό αλλά πειστικό και χρησιμοποιεί πολλά παραδείγματα από τη φύση και την καθημερινή ζωή για να απεικονίσει τις μυστικιστικές αλήθειες που παρουσιάζει.

Originally published in 1964, the first volume contains condensed translations of 19 discourses delivered by Maharaj Charan Singh at meetings around the world. Each discourse focuses on one particular aspect of the teachings, so the book can be read from beginning to end as a long essay on Sant Mat. Maharaj Charan Singh's style is simple yet eloquent; he uses many examples from nature and everyday life to illustrate the mystic truths he presents.

English: Spiritual Discourses I
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 300 Pages
Edition: 1st. 2000
ISBN: 978-81-8256-625-5
RSSB: GR-062-1

Price: USD 11 including shipping.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions