Πνευματικές Ομιλίες I

Αρχικά εκδόθηκε το 1964. Ο πρώτος τόμος συμπεριλαμβάνει συμπυκνωμένες μεταφράσεις 19 ομιλιών που δόθηκαν από τον Μαχαράτζ Τσάραν Σινγκ, σε συναντήσεις του με μαθητές και αναζητητές ανά τον κόσμο. Κάθε ομιλία εστιάζει σε μία συγκεκριμένη όψη των διδασκαλιών, επομένως είναι δυνατό να διαβάσει κανείς το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος σαν μακροσκελή πραγματεία πάνω στο Σαντ Ματ. Το στυλ του Μαχαράτζ Τσάραν Σινγκ είναι απλό αλλά πειστικό και χρησιμοποιεί πολλά παραδείγματα από τη φύση και την καθημερινή ζωή για να απεικονίσει τις μυστικιστικές αλήθειες που παρουσιάζει.

Originally published in 1964, the first volume contains condensed translations of 19 discourses delivered by Maharaj Charan Singh at meetings around the world. Each discourse focuses on one particular aspect of the teachings, so the book can be read from beginning to end as a long essay on Sant Mat. Maharaj Charan Singh's style is simple yet eloquent; he uses many examples from nature and everyday life to illustrate the mystic truths he presents.

English: Spiritual Discourses I
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 300 Pages
Edition: 1st. 2000
ISBN: 978-81-8256-625-5
RSSB: GR-062-1

Price: USD 11 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions