De Heilige Naam

Dit boek biedt een mozaïek van mystieke elementen die het judaïsme en de filosofie van Sant Mat gemeen hebben. Citaten zijn afkomstig uit joodse bronnen als de Bijbel, de Zohar, kabbalistische werken, de chassidische literatuur, en eigentijdse joodse geschriften. Andere bronnen zijn christelijke mystici en spirituele meesters uit India, Perzië en Arabië. Ook vindt u diepgaande discussies over de Hof van Eden en andere Bijbelse allegorieën, over de innerlijke gebieden, de kabbalistische leer van de sefirot en het Woord ofwel de Naam van God.

This book presents a mosaic of mystical elements that are common to both Judaism and the Sant Mat philosophy.  Quotations are brought from Jewish sources such as the Bible, the Zohar, other Kabbalistic works, Hasidic literature, and contemporary Jewish writings, as well as from Christian mystics and the writings of spiritual masters of India, Persia and Arabia. There are thorough discussions of the Garden of Eden and other allegories from the Bible, the inner regions and the kabbalistic doctrine of the sefirot and the Word or Name of God.

English: Holy Name, The
Author: Miriam Bokser Caravella
Category: Mysticism in World Religions
Format: Hardcover, 386 Pages
Edition: 1st, 2023
ISBN: 978-81-19078-01-1
RSSB: DU-076-0

Price: USD 11 including shipping.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions