Yoga En De Bijbel

Yoga en de Bijbel beschrijft het pad van Surat Shabd Yoga – de yoga van de geluidsstroom. De auteur gebruikt als primaire invalshoek het christelijk geloof en baseert elk hoofdstuk op een bekende uitspraak van Jezus Christus. Het boek bespreekt het belang van een levende spirituele Meester in de context van Sant Mat en de leringen van Christus. Daarnaast wordt de gemeenschappelijke kern van uiteenlopende spirituele leringen aangetoond door middel van citaten uit de Bijbel, de Adi Granth, de Bhagavad Gita en uitspraken van grote mystici uit Perzië, India en andere oosterse landen.

Written from a predominantly Christian point of view, this book introduces Surat Shabd Yoga, the yoga of the sound current, citing well-known passages from Jesus Christ as the basis of each chapter's discussion. The author discusses the importance of the living spiritual master in the context of Sant Mat and the teachings of Christ. To show the common core of the world's diverse spiritual teachings, quotations are brought from the Bible, the Adi Granth, the Bhagavad Gita, and the great mystics of Persia, India and other Eastern countries.

English: Yoga and the Bible
Author: Joseph Leeming
Category: Mysticism in World Religions
Format: Hardcover, 232 Pages
Edition: 1st. 2011
ISBN: 978-81-8256-975-1
RSSB: DU-066-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions