Parels van onschatbare waarde

Dit boek is een persoonlijke beschrijving van het leven en meesterschap van Maharaj Charan Singh, samengesteld uit zijn dagboek en brieven, verhalen van zijn vrienden, en notities van en herinneringen aan de 37 jaar die de auteur met hem heeft doorgebracht. Veel intieme details van Maharaj Charan Singhs leven worden onthuld, evenals zijn persoonlijke gevoelens hierbij, veelal uitgedrukt in zijn eigen woorden. Het boek verhaalt over gebeurtenissen uit zijn vroege jeugd, huwelijk en carrière als advocaat; herinneringen aan de tijd die hij met Maharaj Sawan Singh doorbracht; gebeurtenissen tijdens zijn bijna 40-jarige periode van sewa; zijn laatste dagen; en het aanwijzen van de huidige levende meester, Baba Gurinder Singh.

This book is a personal account of the life and mastership of Maharaj Charan Singh, compiled from his diary and letters, accounts by his friends, and notes and recollections of the author's 37 years of association with him. It reveals many intimate details of Maharaj Charan Singh's life, as well as his personal feelings about these events, often expressed in his own words. The book covers incidents from his early childhood, marriage, and career as a lawyer; reminiscences of the time he spent with Maharaj Sawan Singh; events that occurred during his nearly 40 years of service; his last days, and his appointment of the present living master Baba Gurinder Singh.

English: Treasure Beyond Measure
Author: Shanti Sethi
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 240 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-086-4
RSSB: DU-042-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions