Filosofie van de Meesters V

Dit uitgebreide werk, bestaande uit vijf delen, bevat een diepgaande en gedetailleerde studie van de beginselen van Sant Mat. Het is een vertaling van het tweedelige originele werk in het Punjabi, Gurmat Siddhant. Als ondersteuning worden veel citaten gebruikt uit de Adi Granth, de Bijbel, de Vedas, van Perzische mystici en uit andere bronnen. Elk deel bevat een gedeelte van de oorspronkelijke inleiding van Maharaj Sawan Singh, bekend als “Mijn onderwerping”. VERKORTE INHOUDSOPGAVE: Deel V: Innerlijke goddelijke muziek, inwijding, beoefening van Surat Shabd Yoga, de perfecte meester.

A comprehensive treatise containing a profound and detailed study of the Sant Mat principles, these five volumes are a translation of the original two volume Punjabi language work Gurmat Siddhant. The text includes many supporting quotations from the Adi Granth, the Bible, the Vedas, Persian mystics, and other sources. Each volume contains part of Maharaj Sawan Singh's original introductory overview called My Submission. ABBREVIATED TABLE OF CONTENTS: Volume V - Inner divine music, initiation, practice of Surat Shabd Yoga, the perfect Master.

English: Philosophy of the Masters V
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Hardcover, 260 Pages
Edition: 1st. 1993
ISBN: 90-71029-05-0
RSSB: DU-006-5

Price: USD 12 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 10.71, GBP 9.83
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions