Duchovní cesta mysticizmu

Kniha popisuje pravou podstatu mystiky a to, jak se liší od filozofie a náboženství. Zahrnuje relevantní citace v sanskrtu, hindštině, paňdžábštině, perštině a arabštině. Poskytuje podrobnou kosmologii mnoha úrovní stvoření a komplexní popis různých mystických škol a oborů spojených s hinduistickými, sikhskými a muslimskými tradicemi. Na závěr se v knize popisuje Surat Šabd jóga a zdůrazňuje potřeba žijícího mystika či mistra, který toto učení předá žákovi a probudí jeho duchovní potenciál

The book discusses the true nature of mysticism and how it differs from philosophy and religion. Included are appropriate quotations in Sanskrit, Hindi, Punjabi, Persian, and Arabic languages. It gives a detailed cosmology of the numerous levels of creation and a comprehensive account of different mystic schools and disciplines associated with the Hindu, Sikh, and Muslim traditions. Included are appropriate quotations in Sanskrit, Hindi, Persian, and Arabic languages. The book concludes with a discussion of Surat Shabd Yoga and the need for a living mystic or Master to impart this practice and awaken the disciple's spiritual potential.

English: Mysticism The Spiritual Path
Author: Prof. Lekh Raj Puri
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 616 Pages
Edition: 1st, 2018
ISBN: 978-93-93426-63-5
RSSB: CZ-059-0

Price: USD 19 including shipping.
Estimated price: EUR 17.98, GBP 15.61
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions