Освобождение на Душата

Предимно насочена към начинаещите търсещи, тази книга съдържа едно въведение в мистичната философия на светците. Дискутирайки основните принципи на Сант Мат, за да поясни своите възгледи, автора използва примери от нашето време.
Той разисква нуждата от осъзнаване на Бог, как можем да го постигнем и пречките, с които се сблъсква съвременния ученик, докато се опитва да живее духовния начин на живот.

Primarily addressed to the seeker, this book contains an introduction to the mystic philosophy of the saints. To discuss the fundamental principles of the Sant Mat teachings, the author uses contemporary examples to illustrate his points. He discusses the need for God-realization, how to achieve it, and the obstacles encountered by the modern disciple trying to live a spiritual way of life.

English: Liberation of the Soul
Author: J. Stanley White
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 196 Pages
Edition: 1st. 2007
ISBN: 978-81-8256-742-9
RSSB: BU-055-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions